Prawo

Rola norm europejskich

Stosowane obecnie Dyrektywy Nowego Podejścia nie zawierają w sobie szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji zasadniczych wymagań.