Inteligentny automatyczny tłumacz

Jednym z przejawów ludzkiej inteligencji jest mowa. Jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi, który wykształcił tak skomplikowany system znaków. Język pozwala nam na opisywanie niemal wszystkich zjawisk, które nas dotyczą, a w razie potrzeby zawsze można stworzyć nowe słowo i wyjaśnić jego znaczenie. Dobre posługiwanie się językiem wymaga nie tylko znajomości słów i gramatyki, ale również kreatywności i zdolności interpretacyjnych. To samo dotyczy rozumienia treści. Słowa i system gramatyczny to rzeczy, które stosunkowo łatwo wprowadzić do komputera.

Dzięki temu sztuczna inteligencja mogłaby tworzyć poprawne zdania, czy jednak oznacza to również możliwość swobodnego wypowiadania się? Niekoniecznie. Bo tutaj już trzeba korzystać z „prawdziwej” inteligencji. To, jak słabo oprogramowanie radzi sobie z językiem widać zwłaszcza w translatorach. Automatyczny tłumacz przydałby się wielu firmom i prywatnym odbiorcom, warto zajrzeć na słownik internetowy. Doskonałe rozwiązanie tego rodzaju jednak nadal nie istnieje. Zazwyczaj program zupełnie nie jest w stanie dopasować słów do kontekstu, a więc po prostu nie rozumie tłumaczonej wypowiedzi.

www.knokonferencje.pl