Deklaracja Praw

Deklaracja Praw to angielska uchwała wydana w roku 1689, której zasady utworzyły nowy ustrój Anglii. Po wprowadzeniu życie praw zawartych w The Bill of Rights Królestwo Anglii stało się pierwszą na świecie monarchią konstytucyjną.

Uchwała miała za zadanie ograniczyć rządy absolutne króla i uzależnić jego decyzje od parlamentu angielskiego. Postulaty zawarte w Deklaracji Praw były zorientowane przede wszystkim na ochronę obywatela i parlamentu przed despotycznymi rządami z ręki króla.

Od najważniejszych zasad ogłoszonych w tej uchwale należało obowiązek uzyskania zgody przez króla na podniesienie podatków dla obywateli, gwarancja wolności słowa dla każdego obywatela oraz prowadzenie debat. Jednocześnie prawie każda decyzja wagi państwowej była od tego czasu uzależniona od działania i decyzji parlamentu.

Ponadto od kiedy Deklaracja Praw zyskała moc prawną, od tego czasu obywatele mogli składać w parlamencie petycje w sprawach związanych bezpośrednio z ich osobą lub państwowych. Z perspektywy badań nad historią praw człowieka, był to postulat silnie demokratyczny, który w dzisiejszych czasach istnieje do dziś.