Rola norm europejskich

Stosowane obecnie Dyrektywy Nowego Podejścia nie zawierają w sobie szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji zasadniczych wymagań. Jak więc ocenić czy dany wyrób spełnia standardy Unii Europejskiej i jest bezpieczny w użytkowaniu.

Tu właśnie do gry wkraczają normy europejskie – to one są źródłem szczegółowych specyfikacji. Nie zawsze jednak jest tak, że na jedną dyrektywę przypada jedna norma.

Czasem uzupełniające dyrektywę normy zharmonizowane dotyczą wybranych wymagań zasadniczych lub nawet tylko jednego wymogu. Warto pamiętać też że europejskie normy zharmonizowane zawsze mają charakter dobrowolny – producent nie musi z nich skorzystać.

Nie oznacza to jednak braku konieczności udowodnienia, że jego produkt spełnia wszystkie wymagania zasadnicze. Do norm może odwołać się każdy działający we Wspólnocie Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Rada Europejska stawia przede wszystkim na potrzebę przejrzystości w kwestii regulacji i norm technicznych. Właśnie dlatego, procedury ich tworzenia zostały objęte jasno sformułowanymi dyrektywami.