Polski Czerwony Krzyż

Najstarszą polską organizacją humanitarną jest Polski Czerwony Krzyż. PCK jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja głównie zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej podczas klęsk i działań wojennych, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz rozpowszechniania wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski 18 stycznia 1918 roku.

Znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża jest czerwony krzyż równoramienny umieszczony na białym tle. Nazwa stowarzyszenia oraz oraz czerwone obwódki dookoła logotypu pozwalają rozróżnić symbole PCK od od oznaczeń używanych przez wojskowe służby medyczne. Organizacja może również pochwalić się swoim hymnem. Jest nim Pieśń o czerwonym krzyżu, do której słowa napisała Irena Prusicka, a muzykę skomponował Aleksander Rosłan.

Hymn został przyjęty na IX Krajowym Zjeździe Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbył się 18 listopada 1989 roku.