Polska Akcja Humanitarna

Inicjatywy pozarządowe, które zajmują się pomocą ludności emigrującej z krajów objętych wojną są szczególnym przykładem organizacji zaangażowanych w sprzeciw wobec łamaniu praw czlowieka.

Jedną z takich organizacji jest właśnie Polska Akcja Humanitarna, która pomaga uchodźcą z innych krajów w osiągnięciu statusu emigranta.

Celem Polskiej Akcji Humanitarnej jest przede wszystkim obrona praw człowieka i walka z nierównościami, które napotykają emigranci podcza pobytu w Polsce.

Przez lata swojej działalności sposób, w który funkcjonuje PAH rozszerzył się również o pomoc ludności innych krajów, które dotknęły kataklizmy, konflikty zbrojne lub ubóstwo.

Organizacja stara się pomagać krajom biedniejszym i mniej rozwiniętym w zakresie dostępu do bieżącej, czystej wody, osięgnięcia lepszych warunków sanitarnych, pomocy medycznej i żywności.

Polska Akcja Humanitarna jest też organizacją, która bierze czynny udział w budowaniu świadomości Polaków dotyczących problemów emigrantów i mniejszości etnicznych.