Normy ochrony środowiska

Kwestie związane z ochroną środowiska stają się z roku na rok coraz ważniejsze. Nie dziwi więc fakt, że ludzie przestają się dziwić na widok sąsiada segregujące śmieci bądź kolegi, który jeździ do pracy rowerem. Wzrost świadomości w kwestii ochrony środowiska obserwujemy nie tylko u pojedynczych jednostek, ale też całych przedsiębiorstw – szczególnie tych małych i średnich.

Jakie mają oni korzyści ze stosowania się do europejskich norm ochrony środowiska? Profity można podzielić tu na trzy kategorie. Pierwsza z nich to korzyści finansowe. Ograniczenie ilości odpadów oraz ograniczenie zużywania materiałów i energii, wpływa pozytywnie na wyniki gospodarcze.

Druga grupa plusów skupia się na wnętrzu firmy. Przedsiębiorstwo, które dba o środowisko umacnia swój wizerunek wśród pracowników, przez co ma szansę przyciągnąć lepszych specjalistów. Po trzecie z norm europejskich płyną także korzyści zewnętrzne.

Pro-środowiskowe działania są bowiem jednym ze sposobów dotarcia do wymagającego klienta.