Technologia, cóż to takiego?

Czymże jest pojęcie technologii, co rozumiemy pod tym słowem i jakie treści ono w sobie zawiera? Rozpatrując to pojęcie czysto w aspekcie encyklopedycznym, książkowym, możemy pokusić się o stwierdzenie, że technologia jest to przede wszystkim metoda, po pierwsze przygotowania a po drugie prowadzenia całego procesu mającego na celu zarówno wytworzenie jak i przetworzenie jakiegokolwiek dobra, będącego nie tylko dobrem materialnym, czysto fizycznym, ale także i takim niezmaterializowanym, jakim jest na przykład informacja.

Technologia może być także opisem konkretnego procesu mającego na celu albo uzyskanie danego produktu końcowego albo też wprowadzanie zmian w każdym etapie jego produkcji.

Polega najczęściej na maksymalnej optymalizacji procesu jego wytwarzania, jego konstrukcji tak, aby dany produkt był możliwy do wykonania daną, określoną metodą.

Aby usprawnić proces technologiczny stosuje się jedną ciekawą, wręcz genialną metodę, jaką jest wykorzystywanie w tym celu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.