Szkolenie BHP w miejscu pracy

Chyba najbardziej rozpowszechnionym i znanym kursem z zakresu pracowniczych szkoleń jest kurs obejmujący zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To obowiązkowe szkolenie przechodzi każdy nowo zatrudniony pracownik, otrzymując zaświadczenie wydawane na określony czas.

W zależności od branży oraz stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, konieczne jest odbycie ponownego szkolenia uzupełniającego po upłynięciu wskazanego okresu. Szkolenie to zawsze przeprowadza wykwalifikowany instruktor, który dodatkowo weryfikuje odpowiednie zaopatrzenie w sprzęty ratownicze, jak gaśnica, apteczka, hydrant, czy inne niezbędne akcesoria zapewniające bezpieczeństwo na danym stanowisku, jak i całym zakładzie pracy.

Jak widać szkolenia dorosłych nie tylko muszą być uzależnione od typowej edukacji niezbędnej do pięcia się po szczeblach kariery. Bowiem dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy, jak również poza nią jest szczególnie ważne, a zapewne bardziej niż znajomość języka.