System edukacji a osiągnięcia naukowe

Każdy kraj buduje swój własny system oświatowy, który na przestrzeni lat powinien być stale doskonalony i przystosowywany do zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Praktyka pokazuje, że państwa o najwyżej ocenianych systemach edukacji odnoszą największe sukcesy na gruncie nauki, choć niektóre statystyczne oceny mogą mylić.

Są na przykład badania, z których wynika, że Polska posiada obok Finlandii najlepiej zaprojektowany system oświatowy w Europie i jeden z najlepszych na świecie.

Dlaczego w takim razie nie jesteśmy naukową potęgą? Będziemy jeszcze rozwijać ten wątek, ale już teraz możemy stwierdzić, że duża ilość wybitnych polskich talentów zatrzymuje się w rozwoju na którymś z etapów.

Stąd bardzo ważny postulat, aby edukacja miała charakter kompleksowy i uwzględniała indywidualne predyspozycje dzieci, ich potencjał intelektualny i wrodzone talenty.

Z humanisty na siłę nie da się zrobić miłośnika nauk ścisłych, a entuzjasta matematyki nie musi być orłem z historii.

Nauczyciele mają tutaj do odegrania wielką rolę, a cały system może i powinien być efektywny.