Rola Izb Notarialnych

Po całym kraju rozsiane są Izby Notarialne. Działają one we wszystkich miastach wojewódzkich i sprawują swoisty nadzór nad pracą notariuszy aktywnych na danym terenie. Miejmy na uwadze, że notariusz, choć zaliczamy go do grona wolnych zawodów, nie może działać całkowicie niezależnie. By legalnie i skutecznie z punktu widzenia prawa wykonywać swoje zadania, specjalista musi być członkiem izby właściwej ze względu na obszar działalności. Z reguły jest on tożsamy także z rejonem zamieszkania danego notariusza. Bez członkostwa w izbie i pomyślnie zdanej aplikacji notariuszem w praktyce być nie można.

Każda Izba Notarialna jest także ważnym źródłem wiedzy dla potencjalnych klientów notariuszy. Można tam uzyskać informacje o wszystkich działających na danym terenie kancelariach notarialnych, które mogą służyć pomocą w ważnych dla nas sprawach. Kwestia kolejna to możliwość zweryfikowania tego, czy notariusz oferujący swoje usługi rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje i czy ma on ważne prawo do wykonywania zawodu. W izbie dowiemy się również tego – wystarczy tylko pojawić się tam i zapytać lub wykonać telefon. Bardzo istotne jest to, że obowiązuje pełna jawność odnośnie tego, kto wykonuje zawody notariusza, kto aktualnie aplikuje i kto jest patronem poszczególnych aplikantów. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową Izby Notarialnej, aby zapoznać się z tymi informacjami.

Tam też powinien znaleźć się wykaz czynnych zawodowo notariuszy, więc do zweryfikowania naszych ewentualnych wątpliwości wystarczy jedynie komputer.