Prywatne firmy sponsorują badania

Rozwój nauki nie byłby tak dynamiczny, gdyby nie kapitał.

Pieniądze są w tych czasach potrzebne niemal do wszystkiego, a badania, jeśli mają przebiegać rzetelnie i rokować na sukces, muszą być odpowiednio dofinansowane.

Pewną rolę w tym zakresie ma do odegrania państwo, ale nie można polegać wyłącznie na dotacjach z publicznej kasy.

Sektor prywatny także jest żywo zainteresowany rozwojem nauki, albowiem dzięki nowatorskim osiągnięciom firmy mogą pracować wydajniej, uzyskiwać lepsze wyniki i skuteczniej konkurować na rynku – także z rywalami zagranicznymi.

Istnieje rzecz jasna ryzyko, że rezultaty prywatnych badań zostaną opatentowane i jako takie będą dobrem „na wyłączność” dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Nie musi to jednak być zasadą.

Coraz częściej komercyjne firmy decydują się na upublicznienie wszystkich wyników prac oraz gotowych technologii.

Taki krok ma dużą wartość wizerunkową i czyni z przedsiębiorstwa podmiot z misją, który jest gotowy zmieniać rzeczywistość nie tylko na własnym podwórku.