Potwierdzenie autentyczności

Notariusz ma wiele zadań, które może wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem. Należy do nich również poświadczenie autentyczności dokumentów oraz podpisów. Waga takich poświadczeń bywa naprawdę spora, bo czasami stawką są duże pieniądze lub prawo własności do jakiegoś cennego dobra.

W gruncie rzeczy prawo nie wskazuje okoliczności, w których notariusz może lub musi stwierdzić, iż podpis złożony pod jakimś pismem należy faktycznie do danej osoby. Usługa ta jest nabywana zazwyczaj jako dodatkowe zabezpieczenie, tak aby nikt nie mógł podważyć prawdziwych intencji umawiających się stron. Poświadczenie notarialne zostaje wystawione wówczas, jeśli osoba lub osoby złożą swój podpis w obecności notariusza w jego kancelarii.

Wcześniej rejent musi potwierdzić tożsamość tych osób na podstawie dowodów osobistych. Jeśli nie ma przeszkód, podpisy zostają złożone, a notariusz urzędowo poświadcza, że podpisy są autentyczne. Takie stwierdzenie ma swoją wagę prawną i może być użyte w sądzie jako materiał dowodowy.

Podobnie rzecz się ma z dokumentami, których prawdziwość również poświadcza notariusz. Może on stwierdzić także, czy kopia jakiegoś dokumentu pokrywa się z jego oryginałem. Odbywa się to na podstawie porównania kopii (zwykle odbitej z użyciem kserokopiarki) z przedłożonym oryginałem.

Jeśli nie będzie obiekcji, notariusz poświadczy zgodność kopii z oryginałem i wówczas możemy się tą kopią posługiwać na takich samych zasadach jakbyśmy przedkładali oryginalny egzemplarz. Takie działania bywają przydatne przy załatwianiu istotnych z naszego punktu widzenia spraw urzędowych.