Kultura masowa a języki obce

Ogromną rolę w życiu nowoczesnych społeczeństw odgrywają media. Są one nośnikiem informacji, a także rozmaitych treści kulturalnych, które zakorzeniają się wśród nas i zaczynają wytyczać standardy – niekoniecznie wysokie. Globalizacja i dynamiczny przepływ treści sprawiają, że jako Polacy możemy słuchać muzyki z różnych stron świata. Tradycyjne media, takie jak telewizja czy radio, oferują nam głównie sporo muzyki anglosaskiej – pochodzącej z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, a w każdym razie wykonywanej po angielsku.

Hegemonia mowy Szekspira ma swoje przełożenie na zainteresowanie mas językiem angielskim, a uczniowie szkół łatwo go przyswajają. Z całą pewnością angielszczyzna nie byłaby tak rozpowszechniona, gdyby nie liczne medialne przekazy. Zagłębiając się w temat, musimy dojść do medium mającego szczególną i zasadniczą rolę w kształtowaniu wielu postaw, czyli internetu. Jego cechą jest to, że odbiorca ma pełną swobodę w decydowaniu o tym, z jakimi treściami chce się zapoznać.

W ruch idą wyszukiwarki i w ciągu kilku sekund mamy do dyspozycji chociażby pokaźny katalog zdigitalizowanych dóbr kultury z wielu stron świata. Muzyka i filmy w obcych językach są dla nas normą, jeśli tylko zechcemy z nich skorzystać. Poza angielskim mamy zatem hiszpański, włoski, francuski i wiele innych. To gotowe i pełnowartościowe pomoce naukowe.

Nie da się jednak ukryć, że na co dzień mamy do czynienia głównie z angielskim i to całkowicie naturalne. Jeśli uznać, że operowanie nim to absolutne minimum w zakresie kompetencji językowych, to mamy całkiem dobre zaplecze.